Ba lần mang thai trốn thi hành án

Ba lần mang thai trốn thi hành án

(PL)- Người ta nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, có nghĩa một ngày ở tù bằng ngàn ngày tự do ở bên ngoài.