Trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức sẽ được đặt ở đâu?

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2019-2021.

tp-thu-duc

Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) được tính toán sẽ là khu vực trung tâm của TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Theo tờ trình, dự kiến công chức, viên chức dôi dư sau khi lập TP Thủ Đức là gần 400 người. Số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập 19 phường trên địa bàn TP.HCM là 235 người.

Tờ trình cũng nêu phương án bố trí các trụ sở làm việc sau khi thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm các công trình trụ sở hiện hữu. Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 (168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) là nơi đặt trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức.

Trụ sở UBND quận 9 (2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9) sẽ là trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Thủ Đức.

Còn trụ sở UBND quận Thủ Đức (43 Nguyễn Văn Bá, quận Thủ Đức) sẽ là trụ sở HĐND và UBND TP Thủ Đức.

Về lộ trình phương án sắp xếp đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại 19 phường, theo Sở Nội vụ, trong năm 2021, sẽ rà soát tiêu chuẩn của cán bộ, công chức và người động không chuyên trách tại 19 phường này.

Từ đó, lập danh sách cụ thể số lượng, danh sách những người tiếp tục tham gia công tác tại đơn vị hành chính mới và số lượng, danh sách những người giải quyết dôi dư trong giai đoạn 2021 – 2025 theo ba phương án. Cụ thể:

+ Trường hợp 1: Nếu không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động thì thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

+ Trường hợp 2: Nếu đủ điều kiện để tiếp tục bố trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận thì thực hiện thủ tục điều động sang đơn vị mới hoặc thực hiện thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

+ Trường hợp 3: Nếu đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác tại chỗ thì Sở Nội vụ TP tổng hợp danh sách, đồng thời rà soát nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức khác. Từ đó hướng dẫn thủ tục điều động công chức hoặc xét chuyển công chức, bố trí vào vị trí công tác mới hoặc đăng ký thi tuyển công chức theo quy định.

Cũng theo tờ trình, từ năm 2022 trở đi, việc này sẽ được thực hiện tương tự như năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng theo quy định.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức tại TP Thủ Đức, trong năm 2021, căn cứ vào lộ trình sắp xếp để rà soát, lập danh sách những người sẽ tiếp tục công tác tại TP Thủ Đức trong tương lai và số lượng người dôi dư trong giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:

+ Trường hợp 1: Nếu không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động hoặc không đủ điều kiện tái cử thì thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

+ Trường hợp 2: Nếu đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác thì lập danh sách và số lượng cụ thể. Từ đó, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TP sẽ tổng hợp số lượng, danh sách những trường hợp cần giải quyết dôi dư của quận 2, 9, Thủ Đức. Đồng thời rà soát nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND TP, sở/ngành, quận/huyện để tham mưu thực hiện thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức hoặc xét chuyển viên chức thành công chức và bố trí vị trí công tác.

Từ năm 2022 trở đi, sẽ thực hiện tương tự như năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm