Trung Quốc tiếp tục dùng máy bay tại khu vực giàn khoan trái phép

Phía Trung Quốc (TQ) tiếp tục duy trì 110-114 tàu gồm các tàu quân sự, hải cảnh, vận tải, tàu kéo và tàu cá tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, rạng sáng cùng ngày, TQ cũng sử dụng một máy bay cánh bằng bay nhiều vòng trên khu vực các tàu Việt Nam đang hoạt động ở độ cao 800-1.000 m.

Các tàu TQ tiếp tục sử dụng chiến thuật ngăn cản, chèn ép các tàu thực thi công vụ và tàu cá Việt Nam. Trong ngày, các tàu kiểm ngư của Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép ở khoảng cách 10-11 hải lý thì bị các tàu TQ chia thành nhóm 7-10 tàu dàn hàng ngang, áp sát để ngăn cản. Bên cạnh đó, các tàu cá Việt Nam đang khai thác trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa cũng gặp sự ngăn chặn của tàu TQ.

Trước sự uy hiếp của các tàu TQ, lực lượng thực thi công vụ và ngư dân của Việt Nam vẫn kiên cường bám biển, yêu cầu TQ rút mọi phương tiện khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, các tàu cá Việt Nam tiếp tục đánh bắt trên ngư trường truyền thống của mình.

TRỌNG PHÚ