Trung tâm hành chính công Đồng Nai chính thức hoạt động

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó trưởng phòng Hành chính – tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc trung tâm. Ông Trần Công Quyền, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ và ông Dương Văn Nhân, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc trung tâm. Thời hạn, bổ nhiệm các trường hợp trên là 5 năm, kể từ ngày 15-5.

Vận hành thử trước khi Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai đi vào hoạt động

Vận hành thử  trước khi Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai đi vào hoạt động chính thức vao ngày 15-5. Ảnh: BĐN

Được biết, Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa hiện đại của các sở, ngành. Đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm điện tử, nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm; hỗ trợ tư vấn đầu tư; nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và người dân với sự kỳ vọng rất lớn về những đổi mới, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm