Trường hợp được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Theo đó, Chính phủ khẳng định sẽ thực hiện chính sách giảm nghèo với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây; đồng thời sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT, hỗ trợ 70% mức đóng BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; trong đó, chính sách hỗ trợ BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản được thực hiện từ ngày 10-5.
Ngoài ra, về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính: Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng của các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24-10-2014 phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các cơ sở giáo dục đại học này đã thực nộp trong thời gian từ năm 2016 đến hết thời gian thí điểm.
Đặc biệt, Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%. Mức tăng trưởng cụ thể của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như sau:
- Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỉ đôla;
- Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91%. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng trưởng 8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 13%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,5%; ngành xây dựng tăng trưởng 10,5%.
- Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%. Trong đó, tăng trưởng về khách du lịch là 30%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm