TTC Sugar tổ chức hội nghị các quỹ đầu tư mía đường

Sự kiện nhằm cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên, chia sẻ thêm về bức tranh hiện trạng ngành mía đường và công bố chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Kể từ tháng 5-2017, sau thương vụ M&A giữa Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty CP Đường Biên Hòa, TTC Sugar tổ chức sự kiện chuyên đề, cập nhật, trao đổi các thông tin về thiết lập mô hình tổng công ty, công tác vận hành đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, phát triển hệ thống sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực và quy mô mới, chuyên nghiệp giữa nông nghiệp - sản xuất - thị trường...

Tính đến ngày 31-12-2017, TTC Sugar đã đạt kết quả tốt với nhiều điểm đáng khích lệ dưới góc độ sinh lợi, an toàn tài chính như giá trị tổng tài sản là 17.853 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 327 tỉ đồng. Thông qua việc chuẩn hóa các quy trình quản trị theo thông lệ quốc tế, TTC Sugar xem trọng trách nhiệm với cổ đông và nhà đầu tư, tối đa hóa giá trị cổ đông và đặt quyền lợi cổ đông lên hàng đầu. Công ty chia sẻ trách nhiệm, rủi ro với người nông dân, đồng thời với việc lấy khách hàng là trung tâm, hướng đến các sản phẩm xanh, sạch và tốt cho sức khỏe. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm