Từ 1-1-2022, người vi phạm giao thông có thể bị xử phạt đến 75 triệu đồng

Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Theo đó, luật có nhiều điểm mới đáng quan tâm như tăng mức phạt tiền tối đa trong nhiều lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mức xử phạt đối với lĩnh vực giao thông đường bộ tăng từ 40 triệu lên 75 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, từ 1-1, người vi phạm giao thông có thể bị phạt đến 75 triệu đồng. Quy định tại Khoản 10 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012) có quy định:

1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:

...

d) Phạt tiền đến 75 triệu đồng: cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; giao thông đường bộ; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội;

Như vậy: Mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân sẽ là 75 triệu đồng.

Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội tăng từ 40 triệu lên 75 triệu đồng; lĩnh vực cơ yếu, giáo dục, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia tăng từ 50 triệu lên 75 triệu đồng; lĩnh vực điện lực tăng từ 50 triệu lên 100 triệu đồng; lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tăng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng; lĩnh vực báo chí tăng từ 100 triệu lên 250 triệu đồng; lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng từ 150 triệu lên 500 triệu đồng.

Đồng thời, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi cũng bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực, như lĩnh vực tín ngưỡng, đối ngoại có mức phạt tối đa là 30 triệu đồng; cứu nạn, cứu hộ là 50 triệu đồng; an toàn thông tin mạng là 100 triệu đồng; sở hữu trí tuệ là 250 triệu đồng...

Ngoài ra, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi còn bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt, tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay đổi thời hiệu xử phạt một số lĩnh vực, bổ sung trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

(PLO)- Người dân có thể dùng VNeID để xuất trình, đối chiếu các loại giấy tờ như CCCD, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…nhưng một số loại giấy tờ vẫn phải mang bản cứng theo.