Từ 15-10, lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Ban Dân vận Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vào chiều 18-9.

Việc lấy ý kiến của Nhân dân được tổ chức thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân bao gồm Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời, báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc thông báo Quyết định số 597-QĐ/BDVTW thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm chín người.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy trình.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phước Lộc cũng thông báo Quyết định số 598-QĐ/BDVTW thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bao gồm 15 người.

Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo chất lượng và tiến độ quy trình.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về cách thức, thời điểm tổ chức và nội dung kế hoạch, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị: “Từng thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức hội nghị. Trong đó, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể; xây dựng chương trình, nội dung và chịu trách nhiệm điều hành hội nghị; tổng hợp ý kiến từng hội nghị và ý kiến chung báo cáo Ban Chỉ đạo.” 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”.

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân

Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 151 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân gồm các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 – 2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Mục đích việc lấy ý kiến của Nhân dân là để tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng).

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân.

Thời gian công bố dự thảo các văn kiện từ 20-10-2020 đến 10-11-2020. Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được thực hiện từ 20-10-2020 đến hết 10-11-2020.

Hình thức thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học. Ngoài ra, Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thông qua hệ thống thư, báo.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chuyện ghi ở biên giới phía Bắc ngày xuân

Chuyện ghi lại ở biên giới phía Bắc ngày đầu xuân 2024LENS

(PLO)- Những hoạt động giao lưu từ chính quyền, nhân dân đến việc làm ăn giữa người dân hai nước Việt - Trung diễn ra rất sôi động là không khí chủ đạo ở dọc đường biên giới bình yên trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 này.

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu bật sự cần thiết của việc xây dựng tầm nhìn chung hướng đến ổn định, bền vững và kết nối trên các vùng biển, đại dương, bao gồm cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông.