Từ 15-3, ngồi ở nhà để nộp hồ sơ cấp bằng lái xe quốc tế

Từ ngày 15-3, Thông tư số 01/2021 của Bộ GTVT, sử đổi, bổ sung về cấp, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế chính thức có hiệu lực. Theo đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư này quy định cá nhân muốn đề nghị cấp GPLX quốc tế thì có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, để được cấp GPLX quốc tế khi nộp online, cá nhân cần phải kê khai theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp với nội dung đã kê khai.

Hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

Trường hợp, đơn đề nghị không đúng thì sẽ được thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Theo Thông tư quy định, cấp GPLX quốc tế cho công dân trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp. Nếu không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Trước đó, khoản 1 Điều 8 Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT chỉ quy định, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp GPLX quốc tế (IDP) theo mẫu ban hành tại Thông tư này. Khi nộp đơn, cá nhân phải xuất trình bản chính GPLX quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.