Từ ngày 1-7, thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí

Ngày 1-7, Nghị định 20/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội sẽ có hiệu lực. Nghị định này đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến trợ cấp xã hội hằng tháng.

Từ ngày 1-7, thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí ảnh 1
 Người dân được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

So với quy định hiện hành (Nghị định 136/2013) thì tại Điều 5 Nghị định 20/2021 đã bổ sung một số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, gồm:

1. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản 5 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

(Điểm a khoản 5  là nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng).

2. Trẻ em dưới ba tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp bảo trợ khác như trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ, hoặc cả cha và mẹ đều bị tuyên bố mất tích; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; khuyết tật nặng...

3. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hằng tháng).

4. Hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi, hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

BHYT của người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng là do ngân sách nhà nước đóng (theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018).

Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ BHYT thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi BHYT cao nhất.

Nghị định 20/2021 có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 136/2013 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số điều, khoản tại các nghị định khác. 

Và tôi vẫn muốn quay lại - Hội An

Và tôi vẫn muốn quay lại - Hội An

(PLO)- Tôi mong Hội An không khắt khe trong ứng xử với khách để hình ảnh thân thiện, chân tình, ấm cúng của phố Hội hàng trăm năm nay được tiếp nối.