Chậm chi trả bồi thường oan cho dân, vì sao?

Chậm chi trả bồi thường oan cho dân, vì sao?

(PL)- Người bị oan, bị cán bộ làm sai gây thiệt hại phải trải qua “trăm cay, ngàn đắng” mới nhận được quyết định giải quyết bồi thường. Nhưng có quyết định rồi, họ lại phải tiếp tục mòn mỏi chờ tiền bồi thường...