UBND TP Cần Thơ đề nghị dừng 8 dự án không triển khai

UBND TP Cần Thơ vừa ký tờ trình gửi HĐND TP Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng không triển khai.

UBND TP Cần Thơ đề nghị dừng 8 dự án không triển khai ảnh 1

Trong 8 dự án xin dừng có dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu chính trị hành chính tập trung quận Cái Răng chưa triển khai thực hiện do Khu hành chính quận Cái Răng chuyển sang Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trong ảnh là trụ sợ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũ. Ảnh: NN

Theo đó, UBND TP trình HĐND TP xem xét, chấp thuận chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng không triển khai thực hiện đối với 8 dự án.

Theo tờ trình, trong tám dự án kiến nghị dừng thực hiện theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách có một dự án đã được UBND TP phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tuy nhiên chưa triển khai thực hiện (dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô giai đoạn 2), còn lại bảy dự án được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt dự án.

Nguyên nhân 8 dự án chưa triển khai cụ thể như sau:

Có ba dự án chưa triển khai thủ tục phê duyệt dự án do không còn nhu cầu đầu tư. Cụ thể là Dự án Nhà truyền thống và nhà ở cán bộ Trường Quân sự TP Cần Thơ (Bộ Chỉ uy quân sự TP làm chủ đầu tư). Lý do là Bộ Quốc phòng đang triển khai thực hiện giải thể tất cả các điểm Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự  các tỉnh, TP (trong đó có Trường Quân sự TP Cần Thơ).

Và hai dự án do Công an TP làm chủ đầu tư là Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh; Dự án cải tạo chốt bảo vệ và lắp đặt thiết bị kiểm soát an ninh tại cổng trụ sở Thành ủy và cổng trụ sở UBND TP. Lý do, thực hiện theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Công an về tổ chức đề án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự vi phạm giao thông” được áp dụng triển khai toàn quốc từ năm 2022.

Hai dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất TP làm chủ đầu tư do vướng thủ tục đầu tư là Dự án mua nền tái định cư phục vụ người dân bị thu hồi đất trên địa bàn TP vướng thủ tục phê duyệt dự án và bố trí vốn thực hiện; Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô (giai đoạn 2) do tăng giá bồi thường làm vượt mức đầu tư dự án.

Hai dự án nâng cấp, mở rộng đường Công Binh (do UBND quận Bình Thủy làm chủ đầu tư) và dự án đường Đìa Tre (do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư), có nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn vay tín dụng nhưng chưa được trung ương bố trí giai đoạn 2016-2020 nên cũng khó khăn trong việc cân đối, triển khai phê duyệt và thực hiện dự án.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu chính trị hành chính tập trung quận Cái Răng (UBND quận Cái Răng làm chủ đầu tư) chưa triển khai thực hiện do Khu hành chính quận Cái Răng chuyển sang Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Theo tờ trình, căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, việc tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hình thành một dự án độc lập là không còn phù hợp với quy định hiện hành; Đối với các dự án hỗ trợ quận, huyện, TP hỗ trợ vốn trực tiếp cho địa phương còn các thủ tục đầu tư xây dựng do địa phương quyết định.