UBND TP Phan Thiết thua kiện

Theo đơn kiện, năm 1980 vợ chồng ông Bình khai phá diện tích đất trên và canh tác, sử dụng liên tục, không có ai khiếu nại. Đến năm 1986, ông Bình kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất và nộp thuế từ đó đến nay. Năm 2007, UBND phường Phú Trinh tổ chức họp xác minh nguồn gốc đất và sau đó niêm yết công khai. Cuối năm 2007, UBND TP Phan Thiết đã cấp giấy đỏ cho gia đình ông Bình.

Đến tháng 6-2011, UBND TP Phan Thiết mời vợ chồng ông Bình đến thông báo nguồn gốc đất trên là của người khác nhưng người này không có tài liệu gì để chứng minh. Mặc dù Phòng TN&MT TP Phan Thiết khẳng định việc cấp giấy đỏ cho vợ chồng ông Bình là đúng trình tự, thủ tục, hiện trạng sử dụng đất nhưng tháng 11-2012 UBND TP Phan Thiết vẫn ra quyết định thu hồi giấy đỏ trên. Vợ chồng ông Bình khiếu nại, bị bác đơn.

Theo TAND TP Phan Thiết, việc UBND TP này ra quyết định thu hồi giấy đỏ là trái các quy định pháp luật nên chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông Bình.

7 bước đăng ký thuế online lần đầu

7 bước đăng ký thuế online lần đầu

(PLO)-  Cá nhân không kinh doanh có thể khai thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.