UBND TP.HCM chỉ đạo về việc chọn SGK lớp 1

Ngày 22-5, Văn phòng UBND TP ra thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 tại TP.HCM.

Theo đó, ngày 18-5, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 tại TP.HCM. Sau khi nghe báo cáo của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức kết luận:

Về kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 tại TP.HCM, Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định, tuy nhiên Sở cần lưu ý một số nội dung khi các bộ sách giáo khoa lớp 1 được đưa vào áp dụng.

Cụ thể, trình tự các nội dung bài giảng của từng sách có thể sẽ khác nhau, cùng một vấn đề nhưng khía cạnh tiếp cận khác nhau, cách giảng dạy khác nhau dẫn đến học sinh có thể tiếp thu không đồng đều, chênh lệch về kiến thức hoặc bị chênh về chương trình.

Do đó, Sở GD&ĐT phải dự báo trước các tình huống và có văn bản hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc học cho học sinh được đồng đều và đạt chuẩn.

Về dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT: Sở GD&ĐT cần chủ động đề xuất, kiến nghị Bộ rút gọn quy trình, tránh rườm rà nhưng phải đảm bảo tính khách quan.

Đối với các đợt lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian tới sau khi thông tư mới được ban hành: Sở GD&ĐT phải chủ động bám sát các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để triển khai hướng dẫn đảm bảo tính khách quan, công bằng, tạo điều kiện cho các bộ sách đều được tiếp cận và giới thiệu công khai cho các đơn vị để lựa chọn.

Sở GD&ĐT nghiên cứu đưa các bộ sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của ngành để có thể lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và kể cả phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, UBND đề nghị Sở GD&ĐT báo cáo tổng thể hoạt động của các trường quốc tế dạy chương trình nước ngoài và các trường tư thục có dạy chương trình nước ngoài trên địa bàn TP. Trong đó cần nêu các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, kiến nghị cụ thể; báo cáo UBND TP trước ngày 27-5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ thay đổi như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ thay đổi như thế nào?

(PLO)- Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2023 - 2024 và từ năm 2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm soát quá trình biên soạn sách giáo khoa theo quy định. Ảnh: PHI HÙNG

Sách giáo khoa mới vẫn còn nhiều lỗi

(PLO)- Có 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa cho sáu khối lớp, trên 2/3 tác giả có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Dù vậy, sách giáo khoa vẫn còn nhiều lỗi về mặt chính tả, câu từ, ngôn ngữ, hình ảnh…