Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 họp phiên thứ ba

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy năm tháng, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020, phiên họp lần ba của Ủy ban Quốc gia đã rà soát, đánh giá toàn diện các đầu việc cần triển khai từ phiên họp lần thứ hai của ủy ban (tháng 3-2019), đồng thời thảo luận và định hướng nhiều nội dung, công việc cần triển khai thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực triển khai công việc của các thành viên, các tiểu ban và các bộ, ngành thời gian qua.

Phó Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là tham vấn, vận động các nước về chủ đề, trọng tâm ưu tiên của Năm chủ tịch ASEAN 2020, thời gian dự kiến tổ chức các hội nghị lớn trong năm 2020, nhất là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao với các đối tác.