Văn bản mới đến ngày 15-6 (phần 1)

Thông tư 20/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-b.

Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Công văn 723/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu.

Quyết định 777/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Công văn 888/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT .

Quyết định 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.

Quyết định 1626/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container.

Quyết định 1628/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo tổ, đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương trong ngành hải quan.

Công văn 2017/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản.

Công văn 2126/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế, luân chuyển chứng từ nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc địa phương khác nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính.

Công văn 4190/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cao su.

Công văn 4208/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Công văn 4209/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020.

Công văn 4211/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ tái cơ cấu và nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh của SBIC.

Công văn 4223/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định 03/2011/QĐ-TTg.

Công văn 4233/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai cơ chế hải quan một cửa.

Công văn 4260/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP.

Công văn 4287/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công văn 6829/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát hoạt động kho ngoại quan.

Công văn 6833/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O mẫu JV cấp sau.

Công văn 6842/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Công văn 6843/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 139/2013/TT-BTC.

Còn tiếp…