Văn bản mới nhận đến ngày 10-5 (phần 1)

Thông tư 10/2014/TT-BGTVT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư 20/2014/TT-BQP: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không VN.

Quyết định 31/2014/QĐ-TTg: Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

Nghị định 37/2014/NĐ-CP: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Nghị định 38/2014/NĐ-CP: Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Nghị định 39/2014/NĐ-CP: Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Thông tư 44/2014/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông tư 50/2014/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự .

Thông tư 51/2014/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

Thông tư 52/2014/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Thông báo 187/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 và định hướng đến năm 2015

Quyết định 515/QĐ-BLĐTBXH: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003.

Công văn 555/TTg-KTTH: Việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu ô tô, xe máy hai bánh gắn trước ngày 01/11/2013.

Quyết định 631/QĐ-TTg: Ban hành danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Quyết định 639/QĐ-TTg: Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quyết định 641/QĐ-TTg: Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Quyết định 644/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn".

Quyết định 646/QĐ-TTg: Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Quyết định 649/QĐ-TTg: Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định 651/QĐ-TTg: Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Thông báo 1056/TB-KBNN: Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2014.

Công văn 1448/BNV-CCVC: Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác.

Công văn 1452/LĐTBXH-LĐTL: Chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động.

Công văn 1462/LĐTBXH-LĐTL: Về tiền lương trong thời gian ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Công văn 2918/VPCP-KTN: Về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công văn 3101/VPCP-KTTH: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Còn tiếp…