Văn bản mới nhận đến ngày 10-5 (phần 2)

Thông tư 02/2014/TT-TTCP: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chỉ thị 10/CT-BCT: Tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép.

Chỉ thị 10/CT-BGTVT: Tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên, đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải, đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Chỉ thị 12/CT-BCT: Tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.

Thông tư 14/2014/TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công văn 575/TTg-KTN: Di chuyển, tái định cư lần 2 các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm do đá lăn tại điểm tái định cư Trại Dê, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Quyết định 889/QĐ-BKHCN: Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công văn 1383/BNN-TCTS: Tăng cường công tác quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu.

Công văn 1419/TCT-DNL: Về việc hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại và tổ chức thu cổ tức được chia, lợi nhuận còn lại theo quy định tại Thông tư 87/2013/TT-BTC.

Công văn 1429/TCT-CS: Về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường.

Quyết định 1594/QĐ-BGTVT: Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh.

Công văn 2229/BYT-KCB: Tăng cường khám sức khỏe cho người lái xe.

Công văn 2355/BYT-DP: Tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh chân tay miệng.

Công văn 2357/BYT-KCB: Tích cực triển khai các giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng.

Công văn 2915/VPCP-KTTH: Về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Công văn 3009/VPCP-KTTH: Về việc thay đổi lãi suất tham chiếu.

Công văn 4520/TCHQ-GSQL: Điều kiện làm đại lý hải quan của kho ngoại quan.

Công văn 4574/TCHQ-TXNK: Thực hiện thông báo của Bộ Tài chính.

Công văn 4608/TCHQ-GSQL: Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 22/2014/TT-BTC.

Công văn 4609/TCHQ-TXNK: Trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC về kiểm tra hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn, không thu thuế sau.

Công văn 4613/TCHQ-VNACCS: Về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC.

Công văn 4638/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn khai báo một số chỉ tiêu thông tin trên hệ thống VNACCS.

Công văn 4698/TCHQ-TXNK: Truy thu thuế mặt hàng bột cát nghiền.

Công văn 4730/TCHQ-GSQL: Khai báo đơn vị tính mặt hàng vải, da nhân tạo nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Công văn 5427/BTC-CST: Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường.

Công văn 5507/BTC-TCHQ: Về thuế giá trị gia tăng nhập sản xuất xuất khẩu.

Công văn 5564/BTC-TCHQ: Thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 5565/BTC-TCHQ: Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng điện năng

Công văn 5665/BTC-TCHQ: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC.

Công văn 5680/BTC-TCHQ: Về việc trả lời vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng Vitamin trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến nay.

Còn tiếp…