Văn bản mới nhận đến ngày 10-5 (phần 3)

Thông tư 04/2014/TT-BXD: Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông báo 177/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Công văn 401/KCB-NV: Về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện.

Công văn 402/KCB-CĐT: Về việc tăng cường thực hiện các quy định chuyển tuyến người bệnh sởi giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công văn 573/TTg-KTN: Kết quả thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy năng lượng điện trong hoạt động chở khách.

Quyết định 645/QĐ-TTg: Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Công văn 901/BXD-QLN: Thực hiện quyết định 22/2012/QD0-TTg.

Công văn 907/BXD-KTXD: Xác định chi phí tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trỉnh.

Công văn 1448/BNV-CCVC: Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác.

Công văn 1482/TCT-TNCN: Về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Công văn 3002/VPCP-KGVX: Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 3100/VPCP-KGVX: Về việc đề án cải tiến thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Công văn 3150/VPCP-KTN: Báo cáo tiến độ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc.

Công văn 3247/VPCP-TH: Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.

Công văn 3254/VPCP-KGVX: Báo cáo kế hoạch hành động thực hiện NQ 19/NQ-CP.

Công văn 4817/TCHQ-GSQL: Về việc thực hiện Công văn 2114/BCT-HC của Bộ Tài chính.

Công văn 4851/TCHQ-TXNK: Về giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu.

Công văn 4962/TCHQ-VNACCS: Về việc xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát.

Công văn 5627/BTC-TCHQ: Về việc thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị y tế.

Công văn 5628/BTC-TCHQ: Về việc hoàn thuế, không thu thuế loại hình tạm nhập tái chế.

Công văn 5730/BTC-CST: Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu.

Công văn 5763/BTC-TCHQ: Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng.

Công văn 5797/BTC-TCHQ: Thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)