Văn bản mới nhận đến ngày 3-3 (phần 2)

TTLT 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10-2: Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.

TT 03/2014/TT-BXD ngày 20-2: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở.

NĐ 11/2014/NĐ-CP ngày 18-2: Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

TB 67/TB-VPCP ngày 14-2: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Thị trường điện Việt Nam.

TB 75/TB-VPCP ngày 20-2: Về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

QĐ 252/QĐ-TTg ngày 13-2: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QĐ 280/QĐ-TTg ngày 20-2: Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á.

QĐ 284/QĐ-TTg ngày 24-2: Về Ngày sách Việt Nam.

Văn bản mới nhận đến ngày 3-3 (phần 2) ảnh 1
Ngày 21-4 là Ngày sách Việt Nam

QĐ 339/QĐ-BTP ngày 12-2: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2013.

CV 505/BTP-VP ngày 24-2: Phối hợp thực hiện ra thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

QĐ 760/QĐ-UBND TPHCM ngày 20-2: Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

CV 1529/TCHQ-GSQL ngày 18-2: Vướng mắc Công văn 12485/BTC-TCT và Công văn 17804/BTC-TCHQ.

CV 1528/TCHQ-GSQL ngày 18-2: Tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu.

CV 1626/TCHQ-TXNK ngày 19-2: Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

CV 1684/TCHQ-GSQL ngày 20-2: Về kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập, tái xuất.

CV 1685/TCHQ-GSQL ngày 20-2: Chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định sang loại hình thuê mượn để phục vụ hợp đồng gia công.

CV 1686/TCHQ-GSQL ngày 20-2: Bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Vietjet.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)

Đừng bỏ lỡ