Văn phòng Chủ tịch nước nhận huân chương Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ngày 25-9-1992, Văn phòng Chủ tịch nước chính thức được tái lập nhưng thực tế đã có bề dày hơn 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Trong các giai đoạn cách mạng, Văn phòng Chủ tịch nước mang những tên gọi khác nhau như “Văn phòng Chủ tịch phủ”, “Văn phòng Phủ Chủ tịch” và sau này là Văn phòng Chủ tịch nước. Song chức năng, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Văn phòng Chủ tịch nước nhận huân chương Hồ Chí Minh ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Văn phòng Chủ tịch nước, ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua.