VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép được chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư trái phiếu VCBF (gọi là quỹ VCBF-FIF) ra công chúng. Trong đó, lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ trên 8%/năm và lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ảnh 1Quỹ Đầu tư trái phiếu (gọi là quỹ VCBF-FIF) của VCBF 

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Quỹ là 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo. Không hạn chế số tiền tối đa được đầu tư vào Quỹ. Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ lần đầu sẽ từ ngày 3-6 đến ngày 18-7-2019.

Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF cho biết: “Với mục tiêu đầu tư và phân bổ tài sản với hai Quỹ mở của VCBF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF sẽ giúp đa dạng hóa giải pháp đầu tư, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư”.