Làm sao quay lại TP.HCM kiếm việc?

Làm sao quay lại TP.HCM kiếm việc?

(PLO)- Người nông dân cần việc làm để có thu nhập, chính quyền thành phố cần khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy thì, ngay lúc này cần có chính sách tốt để người dân quay trở lại làm việc chứ không phải để họ bất an “tháo chạy” lần 3 khỏi Sài Gòn như mấy ngày vừa rồi.