Vệ sinh đường dẫn vào các khu liên hợp xử lý chất thải

Cụ thể, các tuyến này gồm: đường Tam Tân (đoạn từ tỉnh lộ 8 đến Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, huyện Củ Chi); toàn tuyến đường tỉnh lộ 8 (đoạn từ cầu vượt Củ Chi đến đường Tam Tân) và tuyến đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (đoạn từ ngã ba quốc lộ 50 đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước). UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị chức năng ngoài việc dọn vệ sinh còn phải tăng tần suất dọn vệ sinh trên các tuyến đường này để đảm bảo vệ sinh môi trường.

UBND huyện Bình Chánh và UBND huyện Củ Chi cần tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm của phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bùn đất trên các tuyến đường nói trên.