TP.HCM khởi công dự án gom nước thải lớn nhất nước

TP.HCM khởi công dự án gom nước thải lớn nhất nước

(PL0)- Khi tuyến cống bao thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 hoàn thành, nguồn nước thải từ tám quận nội thành của TP sẽ được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn loại A rồi mới xả ra sông Đồng Nai.