Vi phạm khi nhập khẩu phế liệu có thể bị tước giấy phép

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, thương mại, hải quan có quyền tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu nếu tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm quy định về nhập khẩu phế liệu hoặc khi bị phát hiện cơ sở sản xuất không duy trì đủ các điều kiện.

Dự thảo này cho hay phế liệu được nhập khẩu phải thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời phải đáp ứng quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.Phế

liệu nhập khẩu phải được thẩm định chuyên ngành trước khi cơ quan hải quan quyết định việc thông quan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm