Video: EVNNPT vận hành hệ thống điện bằng công nghệ số an toàn, linh hoạt, hiệu quả

(PLO)-Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tiên phong áp dụng công nghệ số trong vận hành trạm biến áp và đường dây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 gắn với chủ đề: Thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả.
Video: EVNNPT vận hành hệ thống điện bằng công nghệ số an toàn, linh hoạt, hiệu quả

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm