Video: Lật tẩy chiêu trò phù phép sổ đăng kiểm cho xe cơi nới của Trung tâm đăng kiểm

(PLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đình chỉ hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6203D ở Long An ba tháng, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên đối với ông Huỳnh Thái Bảo, Giám đốc trung tâm; đình chỉ hoạt động ba tháng với đăng kiểm viên Lê Văn Quốc.