40 năm phát triển tên lửa răn đe Mỹ của Triều Tiên

Đồ họa: Việt Chung (VNEXPRESS)
Chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên đạt được những bước tiến đáng kể từ khi bắt đầu cuối thập niên 1970.