7 cách phòng bệnh cúm mùa do thời tiết và ô nhiễm không khí

Không khí ô nhiễm và thời tiết thường thay đổi đột ngột là thời điểm cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh cho người, đặc biệt là bệnh cúm mùa.