Infographic: Vị trí 62 chốt, trạm kiểm soát COVID-19 ở TP.HCM

Đồ họa: HOÀNG QUYÊN
(PLO)- 62 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ kể từ ngày 3-4 đến hết 15-4 để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và xử lý các hành vi vi phạm.