​Suốt 5 năm, chuyện thực phẩm bẩn chưa bao giờ bớt nóng

Đồ họa: Theo T.CHUNG - VIỆT THÁI (Tuổi trẻ)
Hôm nay (5-6), Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Cùng nhìn lại nỗi lo thực phẩm bẩn luôn là tâm điểm năm năm qua.