Việt Nam có thêm 1 trường đại học luật

0:00 / 0:00
0:00

(PLO)- Việt Nam có thêm một trường đại học luật, đó là Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định số 1124 thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định, Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại TP Hà Nội.

Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và quản lý theo lãnh thổ của UBND TP Hà Nội.

Trường Đại học Luật hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia cùng các nghị định, quyết định có liên quan.

Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều trường đại học luật như: Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TP.HCM thuộc Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.