Việt Nam tụt sau các nước Indonesia, Ấn Độ

GS David Dapice (ĐH Harvard Hoa Kỳ) cho rằng mỗi quốc gia đều đang nỗ lực để vượt lên và để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang tụt lại phía sau các nước này và có nguy cơ rõ rệt rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Một trong những thể hiện của sự tụt hậu theo vị giáo sư này đó là năng suất lao động. Tổng năng suất lao động của Việt Nam là thấp nhất so với ba nước nói trên và thấp hơn bình quân khu vực. Trong những năm tới đây, Việt Nam đang gặp một số thách thức mà theo giáo sư thách thức thứ nhất đó là quan hệ với Trung Quốc, gồm cả vấn đề biển Đông cũng như sự gắn bó với Trung Quốc ngày càng tăng. Thứ hai đó là hệ thống ngân hàng và bất động sản vẫn đang rất khó khăn, gây trở ngại cho những tăng trưởng lành mạnh. Thứ ba, về mặt xã hội, thế hệ trẻ đang có những đòi hỏi ngày càng cao và kém kiên nhẫn hơn các thế hệ trước.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm