Vĩnh Long chính thức trở lại vùng xanh

Ngày 10-2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó từ ngày 11-2, Vĩnh Long giảm cấp độ dịch từ cấp độ 2- nguy cơ trung bình xuống cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới) và chính thức trở lại vùng xanh.

Trong ngày 10-2, Vĩnh Long ghi nhận 69 trường hợp nghi nhiễm. Từ đầu năm 2022 đến nay Vĩnh Long có 12.316 trường hợp đã công bố và 69 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong ngày có 03 trường hợp tử vong, cộng dồn 392 trường hợp.

Toàn tỉnh có 205.439 đối tượng trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi nhắc lại, đạt  tỉ lệ 26,7%.