Vụ AVG, Thái Bình 2… đã được kiến nghị xử lý quyết liệt

Chiều 12-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cho hay: Giai đoạn 2016-2020, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo công tác thanh tra rất sát sao.

Toàn cảnh Hội nghị ngành thanh tra triển khai nhiệm vụ 2021. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ngành Thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của cả nước, thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

So với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỉ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%.

Trong số đó, TTCP đã thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng.

Điển hình là các vụ việc như Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Dự án Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2…

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm, trong đó tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, Tết, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp.

Tình hình KNTC năm 2020 có xu hướng giảm so với cùng kỳ 2019, tỉ lệ giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền đạt mục tiêu đề ra (trên 85%); các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức.  

Công tác phối hợp tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

TTCP cũng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC đảm bảo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được tăng cường, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc công khai kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết năm 2021, TTCP sẽ tăng cường chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp, các ngành, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu.

Hoạt động của các cơ quan thanh tra cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất là trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Chuyển Cơ quan điều tra 97 vụ, 99 đối tượng

Năm 2020, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỉ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 23.843 tỉ đồng và 830 ha đất.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá  nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Toàn ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỉ đồng (đạt 67%), 148 ha đất (đạt 70%), đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm