Ngày 5-5, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân trên địa bàn TP gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ là bảo đảm đúng đối tượng, công khai, không để lợi dụng, trục lợi. Đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chế độ trở lên thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Cần Thơ: Hỗ trợ 7 nhóm đối tượng do COVID-19 trong tháng 5 - ảnh 1
Người dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42. (Ảnh do Sở LĐ-TB&XH cung cấp)

Nhóm 1 là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng.

Nhóm 2 là hỗ trợ vay vốn (lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng) đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, để trả phần lương còn lại.

Nhóm 3 là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, không quá ba tháng.

Nhóm 4 là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, không quá ba tháng.

Nhóm 5 là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, chi trả một lần cả ba tháng.

Nhóm 6 là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, chi trả một lần cả ba tháng.

Nhóm 7 là hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo và cận nghèo đến ngày 31-12-2019 của địa phương và được cấp có thẩm quyền công nhận theo tiêu chuẩn quốc gia. Mức hỗ trợ là 250.000 đồng/hộ/tháng, chi trả một lần cả ba tháng.

Thời gian thực hiện: Đối tượng thuộc nhóm 5, 6, 7 thực hiện chi một lần cho ba tháng (4, 5, 6), thời điểm chi trả trong tháng 5-2020. Nhóm 1, 2, 3, 4 chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế, thời điểm chi trả trong tháng 5-2020.

Hình thức chi trả, nhóm 5, 6 trả qua hệ thống bưu điện. Nhóm 7 trả tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn hoặc tại nhà thông tin ấp, khu vực.

Nhóm 1, 2 trả qua thẻ ATM. Nhóm 3 trả qua ATM hoặc tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn hoặc tại nhà thông tin ấp, khu vực.

Nhóm 4 trả qua ATM hoặc tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn tùy theo đối tượng…