Trong phiên họp sáng 5-8, Hội đồng tiền lương quốc gia gồm đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định đề xuất Chính phủ không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Với kết quả này, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp vào năm 2021 được thực hiện theo năm 2020. Cụ thể, vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng; vùng II là  3,92 triệu đồng/tháng; vùng III 3,43 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng.

Đề xuất Chính phủ chưa tăng lương trong năm 2021 - ảnh 1
Đại diện VCCI cho rằng do dịch COVID-19 nên không thể tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động trong năm 2021. Ảnh: V.LONG

Trước đó, do bất đồng trong phương án tăng lương, nên Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia quyết định tiến hành bỏ phiếu. Tuy nhiên bốn thành viên thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không tham gia. Nguyên nhân, do đại diện người lao động chưa đồng ý với phương án được đưa ra bỏ phiếu.

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho rằng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị từ ngày 1-7 lương tối thiểu sẽ tăng bình quân 3,95%, hoặc tăng bình quân 2,5%, áp dụng từ 1-1-2021. Tuy nhiên, cả hai phương án đều không được chấp nhận.

Theo ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, việc bỏ phiếu hay không bỏ thuộc quyền của mỗi thành viên. Các ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng sẽ được ghi nhận và trình Chính phủ quyết định.

                            Lương tối thiểu vùng là gì ?

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Mức tiền lương phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.