Khoảng 3g sáng ngày 6.7, tại làng cá bè thuộc các phường Tân Mai, Thống Nhất, An Bình và xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lại xuất hiện tình trạng cá nuôi bè chết đồng loạt.

Theo ước tính của TP Biên Hòa, từ ngày 6.6 đến nay đã có khoảng 100 tấn cá các loại của 80 hộ dân chết trên đoạn sông này, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Liên quan đến việc quản lý nguồn nước, để xảy ra tình trạng cá chết đồng loạt, ông Lê Viết Hưng, giám đốc sở Tài nguyên & môi trường cho biết, nguồn nước tại khu vực này thường xuyên chịu tác động của nhiều nguồn nước thải có nồng độ ô nhiễm cao từ nguồn nước thải sản xuất khu công nghiệp Biên Hòa 1; nước thải của một số cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, chủ yếu là nguồn nước thải của nhà máy giấy Tân Mai; nguồn nước thải sinh hoạt của thành phố Biên Hòa và chất thải từ hoạt động nuôi cá bè.

Trong đó, khu công nghiệp Biên Hòa 1 có 103 doanh nghiệp đang hoạt động (trong đó có 20 doanh nghiệp được đưa vào danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng) với khối lượng 6.500 m3 nước thải công nghiệp/ ngày đêm thải ra sông Đồng Nai. Trong khi hệ thống thu gom nước thải không hoàn chỉnh nên mỗi ngày còn khoảng 6.000 m3 nước thải được xử lý cục bộ, chưa đạt tiêu chuẩn môi trường nhưng vẫn thải ra sông, gây ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, do TP. Biên Hòa chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nên mỗi ngày toàn thành phố thải ra sông và các con suối khoảng 40.000 m3 nước thải/ngày đổ ra sông, suối nên gây ô nhiễm nguồn nước.

Theo Giang Sơn ( SGTT)