Ngày 11.3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay một vài đợt mưa trái mùa đã xuất hiện ở các khu vực Trung bộ, Nam Tây nguyên và Nam bộ nhưng diện mưa không rộng, lượng mưa ít và không đồng đều.

Ở hầu hết các tỉnh miền Trung và khu vực Tây nguyên đã xuất hiện khô hạn, đặc biệt trầm trọng ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sông nhân dân.

Các hồ chứa thủy lợi tại nhiều tỉnh thành hiện mực nước chỉ còn 50% so với dung tích thiết kế. Riêng tại Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận chỉ còn từ 10-30%. Mực nước trên hầu hết các hồ chứa thủy điện đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,5-9 m.

Trong khi đó, tình trạng khô hạn đã xảy ra ở nhiều vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng đã xuất hiện sớm hơn khoảng 1 tháng so với trung bình nhiều năm. Hiện nay, độ mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng từ 40-50 km.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, khô hạn ở Tây nguyên và Nam bộ sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 khi mùa mưa bắt đầu, ở Trung bộ đến cuối tháng 8.

Theo Quang Duẩn (TNO)