(PL)- Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) năm 2017, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã khai trương website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại địa chỉ http://thongtinlietsi.gov.vn.

Website bao gồm phần cung cấp cho các cơ quan chức năng công tác nghiệp vụ, dựa trên cơ sở dữ liệu tích hợp được sử dụng trong mạng dùng riêng của cơ quan nhà nước nhằm tìm kiếm, tra cứu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận, xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ; trao đổi thông tin liệt sĩ giữa Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng và Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH.

Phần cung cấp cho nhân dân cho phép thân nhân liệt sĩ gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sĩ và cho phép người dân cung cấp các thông tin về liệt sĩ cho cơ quan chức năng.

TN