Hiện tại khu vực A1 và A5 thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim - nơi ăn nghỉ của sếu đầu đỏ nước lũ đã rút cạn. Theo bộ phận nghiên cứu khoa học và môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim, tổng số sếu đầu đỏ đếm được hồi mùa khô năm nay khoảng 100 con, giảm khoảng 20 con so với năm 2008. Nguyên nhân sụt giảm này phải chờ đến hội thảo khoa học về sếu đầu đỏ được tổ chức trong tháng 12 này mới có thể biết chính xác.

V.SƠN