(PL)- Nội dung thỏa thuận giữa bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan vừa diễn ra tại Hà Nội cho thấy Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam ngành chế tạo và dịch vụ.

Theo đó, dự kiến trong tháng 5-2016, phía Thái Lan thống nhất sẽ hoàn thành kế hoạch hành động. Trước đó, đoàn kỹ thuật của hai bộ đã làm việc và trao đổi về các nội dung liên quan đến việc phái cử lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan. Phí đưa người đi làm việc tại Thái Lan cũng đã được thỏa thuận, trong đó phí làm visa là 15 USD/lần, có giá trị trong hai năm. Trung tâm Lao động nước ngoài; ba trung tâm dịch vụ việc làm do Sở LĐ-TB&XH các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình quản lý và năm doanh nghiệp tư nhân đã được chỉ định để đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.


PHONG ĐIỀN