(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
(PL)- Theo Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM, trong quá trình tổng điều tra tại TP, điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại các hộ còn gặp khó khăn do phát sinh lỗi trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

Theo Vietnamplus.vn, cùng đó nhiều điều tra viên còn vướng các lỗi như điều tra trên nhiều thiết bị với cùng một mã người sử dụng hoặc một địa bàn có nhiều điều tra viên cùng làm mà không phân chia phạm vi điều tra rõ ràng…

Ngoài ra, trong giai đoạn cuối cuộc điều tra, còn nhiều hộ thường xuyên vắng nhà, những hộ khó tiếp cận (các khu chung cư), hộ không hợp tác điều tra… cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra trên địa bàn TP.HCM.

Hiện nay, ban chỉ đạo các cấp đang tập trung sửa lỗi logic, rà soát số lượng nhân khẩu điều tra ở từng địa bàn để tránh trùng hay bỏ sót; đồng thời xác minh lại một số thông tin do chương trình phát hiện lỗi, nhất là việc mô tả ngành, nghề, trình độ chuyên môn ở các địa bàn mẫu.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM tập trung đảm bảo tiến độ song song với đảm bảo số lượng điều tra, chất lượng thông tin, nỗ lực hoàn thành công tác điều tra thực địa và sửa lỗi logic đúng thời hạn theo yêu cầu của TP.

Trong tổng điều tra dân số, TP.HCM sử dụng 100% thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng Internet. Toàn TP đã tuyển chọn hơn 12.000 giám sát viên, đội trưởng và điều tra viên; tập huấn nghiệp vụ.

TX