Mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?

Dưới đây là một số thắc mắc của bạn đọc gửi về PLO.VN.

Tổng điều tra dân số và nhà ở cụ thể là gì?

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê; được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn nước. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.

Mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? ảnh 1

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhận được sự quan tâm của người dân. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích:

Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030;

Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có đến hộ để hỏi thông tin?

Nếu hết ngày 7-4, các hộ chưa hoàn thành cung cấp thông tin trên Trang thông tin của Tổng điều tra thì điều tra viên sẽ được cử đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ.

Các phương pháp thu thập thông tin?

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 02 phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến.

Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ.

Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1 đến ngày 7-4-2019. Trường hơp hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.

Hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào?

Vào thời gian thực hiện lập Bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12-2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không. Trường hợp hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thì sẽ được gửi địa chỉ đăng nhập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu.

Khi cần tìm hiểu thì hỏi ở đâu?

Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở có thể tìm theo các cách sau:

Liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương.

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại đường dây nóng: 18009050

Email:  TKDSLD@gso.gov.vn.

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

(PLO)- Nóng hôm nay 28-11 sẽ có những nội dung chính sau đây: TP.HCM đề nghị nới room tín dụng, lập Quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp; Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn; Tạm giữ tài xế lùi xe đột ngột làm chết 3 mẹ con ở Phú Yên; Phải đền bù nếu hoàn thuế chậm cho doanh nghiệp.