Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị được tổ chức để chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sẽ diễn ra từ ngày 1-4  và kéo dài trong 25 ngày.

Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị.

“Đây là cuộc tổng điều tra thống kê lớn nhất của quốc gia. Từ khi thành lập nước đến nay mới tiến hành bốn lần và lần này là cuộc thứ năm. Cuộc tổng điều tra gần đây nhất được thực hiện vào  1-4-2009, cách đây 10 năm”, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Vương Đình Huệ cho hay.

Phó Thủ tướng cho biết có 10 nội dung chính được điều tra thống kê, gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh- chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Quy mô điều tra tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành và ba bộ có tính đặc thù quan trọng gồm Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao. Phạm vi điều tra còn bao quát 712 quận, huyện và 11.165 xã, phường, thị trấn.

Mục đích của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra còn cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay…

“Kết quả của Tổng điều tra không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh được số lượng chính xác, khách quan mà phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng nhà ở hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra”. 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây, bảo đảm số liệu xác thực.

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP.HCM muốn triển khai lại dự án theo hợp đồng BT với điểm “mở” là thanh toán bằng ngân sách giúp TP sớm thu hút nhà đầu tư vào các dự án.