Xâm hại tình dục trẻ em gia tăng ở Định Quán, Đồng Nai

Theo VKSND huyện Định Quán, tội phạm hình sự liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện này ngày càng gia tăng. Riêng đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em, năm 2013 không xảy ra vụ nào nhưng năm 2014 đã tăng đột biến (bốn vụ). Đa số bị can không có nghề nghiệp, sống lang thang, học vấn thấp, 100% bị can đều chưa học hết lớp 12.

TIẾN DŨNG

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.