Từ khóa:

#Xâm hại trẻ em
Tìm thấy 106 kết quả
Nếu con sống sót…

Nếu con sống sót…

(PLO)- Trẻ con không có khả năng tự vệ, trẻ con rất dễ bị thao túng, rất dễ bị tước đoạt. Xin đừng trút giận xuống trẻ em!