Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo

Ông Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Vượng cũng lưu ý dư địa phát triển của tỉnh còn khá nhiều, do đó tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch; có cơ chế, chính sách hợp lý và đúng quy định để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào phát triển các nhóm ngành mà tỉnh xác định là trụ cột.

Cạnh đó, theo ông Vượng, tỉnh phải chú trọng đầu tư thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng đó là cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, của đảng viên.

Thời gian qua, tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh Ninh Thuận đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỉ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng hơn 2,1 lần so với năm 2015...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm