Xây dựng kho phác đồ điều trị nhằm nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Các phác đồ được xây dựng theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế và được hội đồng khoa học công nghệ của Sở Y tế TP thẩm định và công nhận là kho dữ liệu để các cơ sở khám, chữa bệnh tham khảo. Đây cũng là cơ sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động chuyên môn và quản lý của ngành.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP, việc nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn người bệnh được xem là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, việc xây dựng và tuân thủ phác đồ điều trị là một thành tố quan trọng không thể thiếu được ở mỗi cơ sở khám, chữa bệnh.